PRISAR

Prisar, Manger Tannlegesenter

 

Her følger eit utdrag av prisane våre. Ver merksam på at prisane er rettleiande, og at det kan oppstå uforusette ting som påverkar behandlingsomfang og pris.

 Pga Koronapandemien ser me det diverre naudsynt å ta eit høgare hygienetillegg ein periode.

Gjeldande frå 20. januar 2020

Generelle tenester

Konsultasjon / undersøkjing av fast pasient

715 kr

Anestesi - bedøving

205 kr

Tannrens og profylakse:

485 kr

Røntgenbilete

135 kr

Undersøking med røntgen, tannrens og profylakse:

1470 kr

Timetakst

2028 - 2208 kr, avhengig av behandling.

Generele tenester

Konserverande behandling / Fyllingsterapi.

Tannfarga fylling, 1 flate

500 - 1120 kr

Tannfarga fylling, 2 flater

1120 - 1700 kr

Tannfarga fylling, 3 til 4 flater

1530 -2000 kr

Krone i plast/kompositt, 5 flater fylling

1835 kr - 2450 kr

Midlertidig fylling


Timetakst

                     *Prisane avheng av antall flater og kva tann det er snakk om

Pulpa- og rotbehandling

Akuttbehandling, utrensing, midlertidig rotfylling

Timetakst

Rotfylling av fortann / hjørnetann

3945 kr

Rotfylling av premolar

4445 kr

Rotfylling av molar

5620 kr

Timetakst

2208 kr / time

Generele tenester

Protetikk

Krone, MK eller heilkeramisk. Poreselensfasade

6530 kr

Støypt konus / rotstift

2450 kr

Bru, per ledd

6530 kr

Heil protese / Heilsett

13135  kr / 26270 kr

Partiell protese

6325- 14200 kr (akryl, valplast - støpt protese)

Rebasering, reparasjon, utviding av protese

3980 kr

Kirurgi, Oralmedisinsk behandling, Periodontittbehandling

Ukomplisert ekstraksjon, tannuttrekking.

1120 kr

Ukomplisert ekstraksjon av ytterlegare tann i same region

685 kr

Komplisert ekstraksjon, visdomstannkirurgi. Eigenandel

1720 kr

Periodontittbehandling, enkel seanse. Eigenandel

670 kr

Kontroll etter periodontittbehandling. Eigenandel

200 kr

Diverse

Spyttprøve.

245 kr

Panoramarøntgen, OPG

580 kr

Hygiene- / administrasjonstillegg

145 kr (250 kr -koronatillegg)

Girogebyr

75 kr

Uteblitt / gløymt time

Frå 785 kr, avhengig av reservert tid.

Andre

Manger Tannlegesenter AS

Idrettsvegen 3, 5936 Manger


Telefon: 56 37 10 38

Hugs at me gjerne vil gje deg eit overslag over kostnadene ved større behandlingar.