COVID-19

Frå og med tysdag 2. juni har me normal opningstid;
07.30 / 08.00- 15.30 og ettermiddag etter avtale.

Me har fokus på smittevern og gjer tiltak som sikrar trygg og god tannbehandling.

Me ynskjer framleis at de ventar i bilen eller utanfor til me ringer, slik at me unngår for mange personar på venterommet samstundes.
Me er på etterskot med innkalling, men prøver å kalle inn så snart som mogleg. Viss du har behov for ein time, ring oss på 56 37 10 38Ved behov for akutt tannlegehjelp er det best du ringer oss på 56 3710 38 eller kontaktar Tannlegevakten : 55 31 03 10

 
 
 
 
 

MANGER TANNLEGESENTER


Idrettsvegen 3

5936 Manger


Telefon:      56 37 10 38Opningstider:


Mandag og onsdag: 07.30 - 18.15

Tysdag, torsdag og fredag: 07.30 - 15.30


Manger Tannlegesenter AS

Idrettsvegen 3, 5936 Manger


Telefon: 56 37 10 38

Me har beholdt dei gamle telefonnummera,

slik at 56 34 70 70 fortsatt er til Tor Skutle,

og 56 37 00 40 er til Sondre Villanger Håland